VentiBox

Atmosfæren er full av naturlige, synkroniserte prosesser som regulerer det biologiske liv. Ute har vi balanse mellom gasser, sopp, virus og bakterier. Slik er det ikke i lukkede rom. Inne krever det mer av oss for å lage en naturlig balanse for plantevekst og god holdbarhet. Svinn er en av våre virkelig store utfordringer.

Ventibox Pro er ett vegghengt luftsystem som reduserer lukt, samt mikrobiologisk vekst i luft og på overflater. Detter er mulig ved vår patenterte ActivePure teknologi. ActivePure består av en UV-pære og en fotokatalytisk enhet som skaper en avansert oksyderingsprosess bestående av vennlige oksidanter.

Boksen er tilegnet større areal. Den passer i vanlig stikk og krever ingen vedlikehold.

Veksthus, kjølerom, lager, storkjøkken, slakteri, butikk, kjøpesenter, avfallsrom, kontorlanskaper, produksjonshaller.

*Vitenskapelige forsøk viser at bruk av ActivePure i vesentlig grad reduserer mikrobiologisk vekst på overflater og i luften – på følgende: E-coli (tarminfeksjon), Listeria monocytogenes (gule Stafylokokker), Pseudomonas (jord/vann-bakterier), flere arter basiller, Stachybotrys (svart muggsopp), Candida albicans (gjærsopp) og MRSA-resistente bakterier. Disse påstandene er ikke evaluert av Helsedepartementet. Produktene er ikke ment til å diagnostisere, behandle eller forhindre noen sykdommer.

Ønsker du vite mer? kontakt oss!

Vi tilbyr gunstige utleieavtaler på både små og store bokser!

TILBAKE
Utvikling og design av
Vecora